# یادگیری

قوانین و شرایط موثر در یادگیری ، موانع یادگیری و یادگیری مشارکتی

  ﴿ بسمه  تعالی ﴾                   مقدمه جوامع انسانی در شکل کنونی خود دارای سازمانهای متنوع ، اجتماعی ، فرهنگی و آموزشی هستند که ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 583 بازدید